Zapisy ON-Line

DANE OSOBOWE

imię*

drugie imię

nazwisko*

imię matki*

imię ojca*

data urodzenia* (rrrr-mm-dd)

miejsce urodzenia*

pesel* (dla obcokrajowców: wpisz datę urodzenia RRMMDD+00001)

wiek

imię opiekuna*

nazwisko opiekuna*

PESEL opiekuna* (dla obcokrajowców: wpisz datę urodzenia RRMMDD+00001)

adres kontaktowy opiekuna*

Nr telefonu opiekuna*

email opiekuna*

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA

nr domu*
nr mieszkania

kod pocztowy*
miejscowość*

twoja miejscowość to*

województwo*

adres e-mail*

ADRES KORESPONDENCYJNY - jeśli inny niż adres zameldowania

nr domu
nr mieszkania

kod pocztowy
miejscowość

województwo

KONTAKT TELEFONICZNY

nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego

KURS MATURALNY

rodzaj kursu

Preferowane terminy kursu*

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam prawidłowość niniejszych danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą przy ul. Różana 17A, 61-577 w Poznaniu zgodnie z obowiązującą ustawą w tym również w przyszłości, w celu organizacji procesu kształcenia przez WSJO, w celach marketingowych i reklamowych oraz w celach statystycznych związanych z działalnością administratora danych osobowych, a także osób trzecich powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo. Oświadczam, że zobowiązuję się do informowania administratora o wszelkich zmianach w zakresie podanych danych osobowych.*
Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną.*
ANKIETA INFORMACYJNA

skąd Pan/Pani dowiedział/ła się o naszej szkole

*POLA OBOWIĄZKOWE