MATEMATYKA

Matura z matematyki na pewno Cie nie ominie, dlatego już teraz należy pomyśleć co trzeba zrobić, aby ją zdać. Nasz kurs jest dedykowany zarówno dla umysłów ścisłych jak również dla humanistów. Chcemy, abyś w prosty i przejrzysty sposób mógł zrozumieć to co wydaje się tak skomplikowane. Nauczymy Cię jak zaplanować strategię rozwiązywania zadania oraz jak wykazać się umiejętnością rozumowania, tak aby uzyskać maksymalną liczbę punktów. Kluczem do sukcesu jest pokonanie zasadniczych trudności zadania.

Zakres materiału obejmuje: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi liczbowe, trygonometrię, planimetrię, geometrię na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometrię, elementy statystyki opisowej: teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

PROMOCJA

Przy wyborze dodatkowego kursu z języka angielskiego, jego koszt wynosi 11 zł/godz.

Harmonogram zajęć:

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

Zajęcia odbywać będą się w 5 – 8 osobowych grupach, w soboty – po 4 godziny lekcyjne z przerwą 15 minutową, w godzinach:

  • I grupa: godzina 9:00 – 12:15
  • II grupa: godzina 12:30 – 15:45

Koszt kursu:

cena 749 zł (12,49 zł za godzinę lekcyjną)